theme wordpress
خبر برتر

تشریح تغییرات جدید قوانین داوری برای داوران استان تهران

رییس کمیته داوران فدراسیون جودو در جمع داوران استان تهران تغییرات جدید قوانین داوری و برخی از برنامه های آینده  کمیته داوران را تشریح کرد.

مهاجری مواردی را به شرح ذیل به اطلاع داوران رساند:

۱-مرتب کردن لباس توسط مسابقه دهندگان در حین مسابقه ( در زمان مته و برگشت به مکان استقرار جودکار برای شروع مجدد مسابقه)

۲- در حالت کمی کاتا استاندارد  در صورت عدم فعالیت مناسب جهت اجرای تکنیک توسط یک و یا هر دو جودوکار داور میتواند در زمان کمتر از ۴۵ ثانیه به یک یا هر دو جودکار اخطار عدم جنگندگی و کم کاری دهد.

۳- نحوه صحیح بستن کمربند روی جودگی

۴- چه رفتاری داخل و خارج محسوب میشود

۵- نحوه دادن اخطار حمله کاذب

رییس کمیته داوران فدراسیون جودو همچنین از برنامه های این کمیته که قرار است در سال جاری عملیاتی شود، بدین ترتیب اشاره کرد:

-رنکینگ داوران  ۳ و۲ توسط کمیته داوران استان و داوران یک و درجه ممتاز توسط فدراسیون  برگزار می گردد .

-داوران ممتاز که در این کلاس ها رنکینگA  را اخذ کنند، می توانند در مسابقات کشوری کمیته داوران فدراسیون را همراهی کنند.

-جهت بها دادن به داوران جوان و مستعد، سن بازنشستگی داوران ملی ۵۵ سال و داوران بین المللی ۶۰ سال تعیین می شود

وی تاکید کرد: بیش از ۵۰% داوران کشور را جوانان  زیر ۴۰ سال تشکیل می دهند، از این رو جهت رشد بهتر قشر جوان در خصوص آمادگی فنی و در بحث اعزام به آنان نگاه ویژه ای در نظر گرفته می شود  و از عزیزان بازنشسته و پیشکسوت داوری در بحث مدیریت و کمیسیون داوری استفاده خواهد شد.

مهاجری گفت: داوران دعوتی به مسابقات کشوری و لیگ با مکانیسم تعریف شده دعوت می شوند و حتما از طریق استان معرفی می گردند و چنانچه فاقد کیفیت لازم برای قضاوت  باشند از لیست مذکور حذف و  داوران دیگری با هماهنگی استان جایگزین خواهند شد.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن