theme wordpress
خبر برتر

خداوندا! سعید ما را سعید گردان

پهلوان سعید ملایی عزیز قهرمان بااخلاق و ارزشمند کشور!

تو در اوج اقتدار, با پایمردی و از خودگذشتگی در شب تولد ۴۰سالگی انقلاب مان, آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران را که با خون هزاران شهید آغشته است در آوردگاه پاریس با اشکهایت فریاد کشیدی.
تاریخ به احترام روح بزرگت, تو را جاودانه خواهد کرد و نام تو را در کنار مظلومان, کودکان ستمدیده و خون های به ناحق ریخته عالم, چون جهان پهلوان تختی یاد خواهد کرد
سعید ملایی عزیز بر هیچ کس پوشیده نیست و نخواهد بود که شایسته ترین و مقتدرترین جودوکار وزن ۸۱ کیلوگرم دنیا هستی، اما به خاطر آرمان های انقلاب اسلامی چشم بر لذت وسوسه انگیز قهرمانی فروبستی و بدین جهت تمام قد به احترامت می ایستیم و سرود غرورآفرین ای ایران را زمزمه می کنیم.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن