theme wordpress
تازه ها

کلیه مدال‌آوران مسابقات جهانی و آسیایی از خدمت سربازی معاف می‌شوند

با موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا، کلیه مدال‌آوران مسابقات جهانی و آسیایی از خدمت سربازی معاف می‌شوند.

به گزارش رسیده، علاوه بر نفرات اول تا سوم مسابقات المپیک و نفرات اول و دوم مسابقات جهانی، نفرات اول مسابقات آسیایی، نفرات سوم مسابقات جهانی و نفرات دوم و سوم آسیایی نیز در شمول مقرر سرباز قهرمان قرار گرفته و از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن