theme wordpress
تازه ها

نامت سرود عشق است در سینه شهیدان/همیشه جاودان باد خلیج فارس ایران

امروز ده اردیبهشت، روز عجیب و بزرگی است. روزی که هر ایرانی با قامتی استوار، عزتی پایدار، صدایی رسا، نام خلیج فارس را زمزمه می کند. نامی بلند آوازه در دنیا، نامی آشنا و غرور آفرین و البته رشک برانگیز برای قدرت پرستان و … .

صدای فارس از اعماق خلیج شنیده می شود که با هر نفسی خود را فارس می خواند. آرام باش ای خلیج همیشه فارس که اراده پولادین مردان غیور و شیر زنان سرزمینم تا ابد تو را فارس (پارس) نگه خواهد داشت. امروز و همیشه، روز غرورآفرینی و سرافرازی خلیج همیشه فارس خواهد بود.

می خونم از دلیران به نام پاک یزدان

در پیشگاه البرز از شیر شرزه ایران

نامت سرود عشق است در سینه شهیدان

همیشه جاودان باد خلیج فارس ایران

دهم اردیبهشت سالروز خروج پرتغالی ها از تنگه هرمز را روز ملی خلیج فارس نامیده اند. روزی که ویژه تمامی ایرانیان است. در سال ۱۳۸۴، هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال، “روز ملی خلیج فارس” نام گرفت.

خلیج نیلگون فارس به محافظان خود، مردان و زنان دلیر ایران زمین می بالد. نام بلند فارس را در این روز باشکوه یک صدا می خوانیم تا نوای خلیج فارس در دنیا پیچیده شود تا جهانیان بدانند فارس همیشه فارس خواهد ماند.

روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد .

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن