theme wordpress
تازه ها

من برای موج های بیقرار تو بیقرارم؛ ای همیشه نیلگون، ای خلیج همیشه فارس

اگر مجبور شوم هیچ شعری نخوانم همیشه شعر خلیج فارس بر لب من جاریست. همه جا آن را می خوانم و آنقدر می نویسمش که همه آن را بخوانند تا بچه های ما وقتی تاریخ را ورق می زنند بدانند که خلیج فارس تا ابد فارس می ماند.

ای همیشه نیلگون، ای خلیج همیشه فارس، نام نامی ات هماره جاودانه است.
نام نامی ات همارت بر زبان موج جاودان ترین سرود عاشقانه است.
نام پاک تو شکوه میهن من است، جز حماسه تو بر زبان من مباد.
وای من اگر نخوانمت به نام عشق، خواهم از خدا دگر نشان من مباد، ای همیشه نیلگون، ای خلیج همیشه فارس.

 از حماسه تار و پود تو سرشته اند تا همیشه زمین، به نام میهنم بر کتیبه زمان تو را نوشته اند،ای همیشه نیلگون، ای خلیج همیشه فارس.

کشورم زنام تو همیشه سرفراز، پرچم مقدس سه رنگ میهنم بر فراز موج های تو در اهتزاز.
من برای موج های بیقرار تو بیقرارم و به ساحلت نشسته ام، با تو ای حماسه بزرگ نیلگون تا همیشه عاشقانه عهد بسته ام.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟
بستن
بستن