theme wordpress
تازه ها

روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش بی ادعا مبارک باد

پزشکان، سزاوار تکریم و قدر هستند که بسی گرانقدر است. با افتخار، ارزش علمی و انسانی شان را پاس می داریم.

حضورشان اشارتی ست پیامبرانه، شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشد. مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی.

یکم شهریور، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش بی ادعا مبارک باد.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن