theme wordpress
تازه ها

فعالیت هنرجویان سبک دفاع شخصی در قالب گروه زیر نظر فدراسیون جودو مجاز شناخته شد

مجوز فعالیت هنرجویان سبک دفاع شخصی در قالب گروه زیر نظر فدراسیون جودو کشور از سوی شورای ساماندهی سبک ها و ورزشهای رزمی صادر شد.
به گزارش روابط عمومی هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، با استناد پرونده تایید شده در کمیته کارشناسی و مصوبه شورای ساماندهی سبک ها، فعالیت هنرجویان سبک دفاع شخصی با رعایت قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون جودو مجاز شناخته شد.
بدیهی است هنرجویان سبک دفاع شخصی در استان ها و شهرستان ها زیر نظر هیات های جودو استان/شهرستان مربوطه فعالیت خواهند نمود.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن