theme wordpress
تازه ها

بلوطی: استعدادیابی از مهمترین اهداف فدراسیون جهت رشد ورزش جودو است

دبیر فدراسیون جودو گفت: استعداد یابی در ورزش از مهمترین اهداف فدراسیون جهت رشد ورزش جودو است که رئیس فدراسیون از آن حمایت می کند.
محمد بلوطی در جشنواره استعداد یابی ورزشی تصریح کرد: مراسمی که برگزار شد یکی از بهترین اقدامات وزارت ورزش در راستای همگانی کردن ورزش است که با برنامه های علمی تدوین شده و از این طریق ورزش همگانی و قهرمانی تقویت می شوند.
وی افزود: این برنامه ها می تواند در سیاست کلی ورزش تاثیر گذار باشد، به شرطی که موضوع استعدادیابی را به درستی انجام دهیم .
بلوطی در باره موضوع استعدادیابی در ورزش جودو تصریح کرد: فدراسیون موضوع استعدادیابی را دنبال و رئیس فدراسیون نیز آن را پیگیری می کند. با این کار می توانیم در راستای بهبود وتوسعه ورزش قدم بزرگی برداریم تا درآینده این رشته تاثیر گذار باشد. اگر ورزش بانگاه همگانی دنبال شود، به طور قطع موفق خواهیم شد.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن