theme wordpress
تازه ها

درود عشق، هزاران بار بر خاک مقدس و پاکش باد

سوم خرداد، یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران، شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان خمینی کبیر است که فرمود: “خرمشهر را خدا آزاد کرد”
آه این کشف جاودان خونین شهر را با کدام زبان باید سرود؟
بگذار جهان بداند بر این قوم قهرمان چه گذشته است
بر خرمشهر که درود عشق، هزاران بار بر خاک مقدس و پاکش باد..!
سوم خرداد یادآور فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد.

print
Print Friendly, PDF & Email

نوشته های مشابه

بستن
بستن